مقاله ساخت محلول ها

درخواست حذف این مطلب
  مشخصات این فایل عنوان: ساخت محلول ها فرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات : 47 این مقاله درمورد ساخت محلول ها می باشد . بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ساخت محلول ها - محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید:1-3- محلول رنگامیزی کوماسی بلو g-250:حجم ml50 محلول رنگامیزی با مخلوط اجزاء زیر تهیه گردید:ml15 متانل و ml10 اسید استیک گلاسیال با ml25آب مقطر مخلوط شد. به محلول حاصل مقدار g2/0-1/0 رنگ کوماسی بلو g-250 اضافه گردید تا محلول آبی تیره رنگی بدست آمد. این محلول بعنوان محلول ثبوت پروتئینها نیز عمل می کند.1-1-3- محلول رنگبر:برای زدودن رنگ از ژل ، به حجم بیشتری محلول رنگبر نسبت به محلول رنگامیزی نیاز است . حجم ml100از این محلول برای رنگبری یک ژل کوچک با ضخامت mm75/0 کافی می باشد. برای تهیة آن ml30 متانل و ml20 اسید استیک با ml50 آب مقطر مخلوط شد و در ظرف درب بسته ای نگهداری گردید.2-3- محلولهای رنگامیزی نقره :این محلولها شامل چهارمحلول ، به ترتیب جهت رنگامیزی بکار برده شدند. هر یک از محلولهای رنگامیزی به حجم ml60 تهیه شد که جهت رنگامیزی یک ژل کوچک با ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]